Om u zo goed mogelijk te informeren over ServiceScout hebben geven wij u direct antwoord op de belangrijkste veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

ServiceScout is een zelfstandige organisatie en niet verbonden aan een belangen- of retailorganisatie. Daarnaast worden we niet vooraf betaald om onderzoek te doen dan wel het onderzoek aan te passen naar de wensen van belanghebbenden en klanten.

ServiceScout bepaalt op eigen initiatief welke retailers worden gemeten, waarbij er geen klantrelatie hoeft te bestaan tussen ServiceScout, de retailer of een andere belanghebbende.

Medewerkers van ServiceScout meten de top retailers van Nederland. Wij focussen ons op retailers die minimaal een online kanaal hebben en waarbij Nederland binnen het focusgebied van de retailer valt. Naast de retail meet ServiceScout in toenemende mate ook de serviceprestatie van andere bedrijven in Nederland.

ServiceScout meet periodiek en volgens een vaste meetmethode. Onze scouts registeren meer dan 400 punten die de customer experience beïnvloeden gedurende de customer journey. Deze 400+ punten meten we meerdere keren per servicemeting.

In een periode van 3 maanden worden retailers onderworpen aan onze servicemeting. Hierbij wordt de customer journey van de consument gevolgd. Allereerst wordt er een profiel opgesteld van de retailer en welke belofte de retailer maakt. Er wordt gekeken naar zaken als retourvoorwaarden, levertijden, usabiltity, betaalmogelijkheden et cetera. Vervolgens worden alle stappen van de consument in de customer journey, van oriëntatie naar aankoop, naar ontvangst, naar het retour en het eventuele gebruik onder de loep genomen. Daarvoor voert ServiceScout verschillende metingen uit, bestaande uit metingen waarbij fysiek bestellingen, e-mails, telefoon- en chatgesprekken worden geplaatst. ServiceScout meet uiteindelijk 400+ punten van oriëntatie tot aan retournering van het product en de meeste meerdere keren per servicemeting.

Doordat alle retailers keer op keer op dezelde manier worden gemeten kunnen we de resultaten per online retailer, de branche of gehele markt met elkaar te vergelijken. Daarnaast worden onze metingen periodiek herhaald en kunnen daarmee de kunnen de resultaten over verschillende periodes worden vergeleken. Hiermee zijn wij in staat de vooruitgang van de retailers vast te stellen. Op aanvraag kunnen retailers die door ons gemeten worden ook door het hele jaar heen gemeten worden waardoor het serviceniveau continue gemonitord en bijgestuurd kan worden.

Nee, wij gebruiken geen consumenten reviews.

Klantbeoordelingssystemen verzamelen en tonen klantbeoordelingen van de klanten van de specifieke retailer. Het gebruik van klantbeoordelingssystemen geeft u goed inzicht in de service-ervaring van uw klant. ServiceScout meet de volledige customer journey door, onafhankelijk, op eigen initiatief en verzamelen data met onze eigen mensen. Wij hebben onze meetpunten vertaald naar objectieve meetpunten die niet de perceptie of subjectie vastleggen maar feitelijk aangeven wat de prestatie is van de retailer. Het is onze overtuiging dat de subjectieve mening van de klant een beperkt beeld geeft van de prestatie van retailers.

Er is veel tijd, kennis en kosten gemoeid met het meten van service, terwijl u zich wilt richten op het verkopen van uw producten. ServiceScout voert continue onderzoek uit over de gehele markt en stelt deze data direct ter beschikking voor retailers, toeleveranciers en belanghebbenden. Door gebruik te maken van onze data kunt u onder meer de gehele markt in de gaten houden (plus eventuele toetreders) en zien welke opportuniteiten er voor u zijn. Daarnaast is onze data de ideale marketing database.

De door ons verkregen informatie gebruiken we om retailers en toeleveranciers inzicht te geven in de eigen prestatie en de prestatie in vergelijking tot anderen. Retailers die ruimte hebben voor verbetering bieden we tools om het serviceniveau te verhogen.

ServiceScout kijkt onafhankelijk naar service en als die goed is, praten we erover. Maar naar verwachting willen wij in de toekomst de consument wel informeren op welke vlakken en door wie goede service wordt geboden.

De verzamelde data is eigendom van ServiceScout. Door het opbouwen van onze database kunnen wij onze klanten inzicht geven in de eigen prestaties maar ook in de prestaties van de concurrent of “best in class”. En kunnen we dit ook periode over periode verzorgen om trends te ontdekken. Daarnaast kunnen er doorsnedes gemaakt worden van de markt, branches en specifieke deelgebieden zoals fulfilment en logistiek.

ServiceScout verkoopt haar data aan retailers, toeleveranciers en belanghebbenden. Naast directe verkoop, verkoopt ServiceScout ook haar data via partners.